Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tczew  sprawdź informacje Na Mapie gminy Tczew

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Tczew.

Mapa Geoportal Tczew

Dane urzędu

Urząd Gminy Tczewul. Lecha 12Tczew, 83-110

Tel: 58 5305132

Fax: 58 5305130

Elektroniczna skrzynka podawcza: /3ry803jkvv/skrytka

E-mail: urzad@gmina-tczew.pl

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Tczew: 2214062

Witryna: gmina-tczew.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Augustyniakurzad@gmina-tczew.pl

Gmina Tczew w liczbach

Powierzchnia gminy Tczew*

171 km2

515 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Tczew*

15 335 mieszkańców

508 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Tczew*

90 mieszkańców na km2

861 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tczew

Geoportal Tczew prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Tczew

Jak powstał Geoportal gminy Tczew?

Geoportal Tczew powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Tczew, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Tczew umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Tczew

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tczew?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Tczew;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Tczew;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Tczew;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Tczew;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Tczewa.
Informacje na Geoportalu Tczew

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tczew?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Tczew;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Tczew;
 • Rejestr MPZP Tczew;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Tczew;
 • Mapa Topograficzna gminy Tczew;
 • Mapa Solarna gminy Tczew;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Tczew;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Tczew

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tczew?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tczew.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Tczew łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tczewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tczewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Tczew, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tczew oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Tczew. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tczewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tczewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Tczew. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tczew.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tczewie.

  Geoportal gminy Tczew posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Tczew. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tczewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Tczew przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tczewie.

  W Geoportalu Tczew przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Tczew. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tczewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Tczew zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Tczew, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Tczew oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Tczew.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Tczew. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Tczew są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Tczew podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Tczew.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tczewie. W Geoportalu gminy Tczew udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tczewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Tczew.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Tczew. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Tczew dla mieszkańców

Geoportal Tczew jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tczew. Na mapie Tczewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Tczew mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tczew. Korzystając z map Geoportalu gminy Tczew w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Tczew są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Tczew dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tczew dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu