Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tczew  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Tczew

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Tczew.

Mapa Geoportal Tczew
Mapa z granicą gminy Tczew

Dane urzędu

Urząd Gminy Tczewul. Lecha 12Tczew, 83-110

Tel: 58 5305132

Fax: 58 5305130

Elektroniczna skrzynka podawcza: /3ry803jkvv/skrytka

E-mail: urzad@gmina-tczew.pl

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Tczew: 2214062

Witryna: gmina-tczew.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Augustyniakurzad@gmina-tczew.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Tczewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Tczew to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Tczew na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Tczewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Tczewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Tczewa

Gmina Tczew w liczbach

Powierzchnia gminy Tczew*

171 km2

515 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Tczew*

15 335 mieszkańców

508 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Tczew*

90 mieszkańców na km2

861 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tczew

Geoportal Tczew prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Tczew, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Tczew.

Dostęp do danych Geoportalu Tczew

Jak powstał Geoportal gminy Tczew?

Geoportal Tczew powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Tczew, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Tczew.

Geoportal Tczew umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Tczew oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Tczew, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Tczew

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tczew?

Informacje na Geoportalu Tczew

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tczew?

Korzyści z Geoportalu Tczew

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tczew?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tczew.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Tczew łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tczewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tczewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Tczew, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tczew oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Tczew. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tczewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tczewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Tczew. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tczew.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tczewie.

  Geoportal gminy Tczew posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Tczew. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tczewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Tczew przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tczewie.

  W Geoportalu Tczew przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Tczew. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tczewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Tczew zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Tczew, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Tczew oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Tczew.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Tczew. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Tczew są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Tczew podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Tczew.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tczewie. W Geoportalu gminy Tczew udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tczewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Tczew.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Tczew. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Tczew.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Tczew, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Tczew. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Tczew.

 • Zabytki w gminie Tczew

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Tczew. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Tczew oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Tczew.

 • Informacje o wyborach w gminie Tczew

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Tczew. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Tczew i wiele istotnych informacji.

Geoportal Tczew dla mieszkańców

Geoportal Tczew jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tczew. Na mapie Tczewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Tczew mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tczew. Korzystając z map Geoportalu gminy Tczew w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Tczew są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Tczew dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tczew dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu