Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Tczew w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Tczew

Tczew, gmina w województwie pomorskim, powiat tczewski.

Powierzchnia gminy Tczew wynosi 171 km2, zajmuje 515 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Tczew zamieszkuje 15 335 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 508 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Tczew wynosi 90, jest 861 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Tczew. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Tczew prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Tczew.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Tczew: 171515
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Tczew: 0,64520
Lesistość w % w gminie Tczew: 13,91755
Ludność na 1 km2 w gminie Tczew: 90861
Liczba ludności ogółem w gminie Tczew: 15 335508
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Tczew: 20,061
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Tczew: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Tczew: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Tczew: 12,90-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Tczew: 68,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Tczew: 114403
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Tczew: 6,6428
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Tczew: 91,1-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Tczew: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Tczew: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Tczew: 619,92177
Przedszkola bez specjalnych w gminie Tczew: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Tczew: 271,22305
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Tczew: 100,5414
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Tczew: 4,7310
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Tczew: 452678
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Tczew: 4 533-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Tczew: 4 702-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Tczew: 4 970-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Tczew: 97,4646
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Tczew: 90,3152
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Tczew: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Tczew: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Tczew: 97,4573
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Tczew: 90,379

Źródłem danych statystycznych dla gminy Tczew jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Tczew, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Tczew. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.